DOPLNENÉ INFO!!! Hlasuj pre náš projekt na kúpu novej kosačky!

03.06.2015 15:55

Klikni na odkaz nižšie a hlasuj! Hlasovanie je zadarmo!

www.pomahajtesnami.sk/projekt/182

Ďakujeme...

PODMIENKY HLASOVANIA: O podpore projektov sa rozhodne na základe verejného hlasovania, ktoré prebieha do 30. júna 2015. Hlasovania sa môže zúčastniť ktokoľvek s aktívnym telefónnym číslom. Samotný proces hlasovania bude prebiehať na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho (sms nie je spoplatnená). Pri hlasovaní platí pravidlo, že v rámci grantu môže hlasujúci hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha. Nadácia Slovenskej sporiteľne automaticky podporí projekty s najvyšším počtom hlasov do celkovej sumy 60 tisíc eur.
Do hlasovania sú zapojené všetky projekty, ktoré splnili požadované podmienky grantovej výzvy. Z každého projektu je zverejnený názov projektu, zadávateľ projektu, charakteristika projektu, región, žiadaná suma, ilustračná fotografia a aktuálny počet hlasov.
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Zuzana Kolčáková

Späť