História klubu

TJ SLAVOJ Moravský Svätý Ján je amatérsky futbalový klub, ktorého začiatky sa datujú k roku 1925, pod názvom Sokol Moravský Svätý Ján. Prvé ihrisko bolo na pôvodnom dobytčom trhu vedľa cintorína. Neskôr sa postavilo nové ihrisko na Lúčkach a v roku 1959 v Zámockom parku. Definitívne sa futbalový klub premiestnil na voľnú plochu na Lúčkach po jej odvodnení a vybudovaní nového ihriska s tribúnou a šatňami. Mali sme aj spoločnú históriu so Sekulami, keď sa hrávalo pod názvom Moravan. 
    
 
Chlapi, na ktorých nikdy nezabudneme:
       Ferdinand Emrich