Vízia a filozofia klubu

- Hrdým reprezentantom regiónu Záhorie
 
Najvyššie hodnoty klubu:
- Morálka
- Výchova a vzťah
- Inovatívnosť
- Kolegialita a súdržnosť
- Kvalita, precíznosť, výchova, organizácia
- Šetrnosť a vzťah ku klubu a jeho materiálnym hodnotám
- Maximalizmus - maximálne ciele, nasadenie, snaha a úsilie
- Vzťah a hrdosť na vlastný klub a na klubové farby
- Loajalita
- Úcta k histórii klubu, fanúšikom, k bývalým hráčom, trénerom a funkcionárom i sponzorom
 
Ciele klubu:
- Vytvorenie dobrých podmienok na výkon futbalovej činnosti, a to pre všetky vekové kategórie hráčov
- Hlavný štadión - zázemie, trávnik, servis, osvetlenie, zdravotnícke centrum, parkovisko, ozvučenie
- Regeneračný priestor
 
Športové ciele klubu:
2014-2016
 
- Vytvorenie silnej trénerskej skupiny
- Výchova hráčov pre potreby A-tímu, prípade vyšších súťaží
- Spoločné záujmy hráčov, ale aj rodičov
- Partnerské kluby