Štadión

Adresa: 908 71 Moravský Svätý Ján
 
 
Kapacita: 400 miest na sedenie, z toho nekryté 0
Osvetlenie: Áno
Parkovacie miesta mimo areálu:
Parkovacie miesta v priestoroch areálu:
Počet vchodov: 1
Počet pokladní: 1
 
Ihriská:
Hlavná hracia plocha: x, umelé osvetlenie
Umelá tráva: rozmer xx x xx m, umelé osvetlenie
Tréningové ihriská: